Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMJOR016, 1810 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-08-19 Stoppdatum 2002-08-19
Mängd (ton): 4,90 Kostnad totalt: 7066
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: