Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMJOR016, 1810 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-26 Stoppdatum 2003-08-26
Mängd (ton): 5,39 Kostnad totalt: 8108
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: