Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMJOR016, 1810 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-08-19 Stoppdatum 2006-08-19
Mängd (ton): 4,97 Kostnad totalt: 8837
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: