Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMJOR016, 1810 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-12 Stoppdatum 2009-08-12
Mängd (ton): 5,36 Kostnad totalt: 7451
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: