Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMJOR020, 1814 Budgetår: 1987
Startdatum: 1987-11-27 Stoppdatum 1987-11-27
Mängd (ton): 33,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: