Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBBA004, 1825 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-07-26 Stoppdatum 1999-07-26
Mängd (ton): 3,30 Kostnad totalt: 2233
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: