Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBBA004, 1825 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-07-26 Stoppdatum 2001-07-26
Mängd (ton): 4,74 Kostnad totalt: 3664
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: