Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBBA004, 1825 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-08-05 Stoppdatum 2002-08-05
Mängd (ton): 4,07 Kostnad totalt: 5873
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: