Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBBA004, 1825 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-09-15 Stoppdatum 2004-09-15
Mängd (ton): 3,92 Kostnad totalt: 5649
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: