Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBBA004, 1825 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-09-15 Stoppdatum 2010-09-15
Mängd (ton): 2,88 Kostnad totalt: 4265
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: