Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBBA004, 1825 Budgetår: 1997
Startdatum: 1997-07-31 Stoppdatum 1997-07-31
Mängd (ton): 4,46 Kostnad totalt: 2946
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: