Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBFK004, 1832 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-09-12 Stoppdatum 2009-09-12
Mängd (ton): 3,12 Kostnad totalt: 4480
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: