Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBSP004, 1836 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-09-16 Stoppdatum 2010-09-16
Mängd (ton): 5,97 Kostnad totalt: 8836
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: