Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVAO007, 1845 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-09-22 Stoppdatum 2009-09-22
Mängd (ton): 2,91 Kostnad totalt: 4182
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: