Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVAO007, 1845 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-07-10 Stoppdatum 2002-07-10
Mängd (ton): 9,83 Kostnad totalt: 7805
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: