Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVAO007, 1845 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-07-24 Stoppdatum 2004-07-24
Mängd (ton): 10,08 Kostnad totalt: 9425
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: