Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVAO007, 1845 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-07-13 Stoppdatum 2006-07-13
Mängd (ton): 9,99 Kostnad totalt: 11399
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: