Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVAO007, 1845 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-08-05 Stoppdatum 1998-08-05
Mängd (ton): 10,04 Kostnad totalt: 7126
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: