Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVAO010, 1848 Budgetår: 1993
Startdatum: 1993-07-21 Stoppdatum 1993-07-22
Mängd (ton): 9,78 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: