Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVAO018, 1853 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-07-20 Stoppdatum 2007-07-20
Mängd (ton): 4,90 Kostnad totalt: 6096
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: