Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVAO018, 1853 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-09-21 Stoppdatum 2009-09-21
Mängd (ton): 4,89 Kostnad totalt: 7019
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: