Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVAO018, 1853 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-08-05 Stoppdatum 1998-08-05
Mängd (ton): 19,02 Kostnad totalt: 13499
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: