Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVAO034, 1861 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-07-28 Stoppdatum 1999-07-28
Mängd (ton): 14,30 Kostnad totalt: 9676
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: