Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVAO034, 1861 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-07-27 Stoppdatum 2001-07-27
Mängd (ton): 13,27 Kostnad totalt: 10258
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: