Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVAO034, 1861 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-07-15 Stoppdatum 2003-07-15
Mängd (ton): 13,90 Kostnad totalt: 13789
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: