Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVAO034, 1861 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-07-19 Stoppdatum 2005-07-19
Mängd (ton): 14,01 Kostnad totalt: 14711
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: