Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVAO034, 1861 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-07-20 Stoppdatum 2007-07-20
Mängd (ton): 3,92 Kostnad totalt: 4876
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: