Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVAO034, 1861 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-09-12 Stoppdatum 2008-09-12
Mängd (ton): 3,95 Kostnad totalt: 5537
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: