Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVAO034, 1861 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-09-21 Stoppdatum 2009-09-21
Mängd (ton): 3,95 Kostnad totalt: 5675
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: