Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVAO022, 1868 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-07-14 Stoppdatum 2003-07-14
Mängd (ton): 14,90 Kostnad totalt: 14781
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: