Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVAO022, 1868 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-07-18 Stoppdatum 2005-07-18
Mängd (ton): 14,97 Kostnad totalt: 15718
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: