Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVAO022, 1868 Budgetår: 1993
Startdatum: 1993-07-21 Stoppdatum 1993-07-21
Mängd (ton): 45,97 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: