Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVAO022, 1868 Budgetår: 1997
Startdatum: 1997-08-01 Stoppdatum 1997-08-01
Mängd (ton): 14,28 Kostnad totalt: 9436
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: