Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFOR008, 1872 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-09-29 Stoppdatum 1999-09-29
Mängd (ton): 22,00 Kostnad totalt: 14934
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: