Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFOR008, 1872 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-09-08 Stoppdatum 2003-09-08
Mängd (ton): 21,84 Kostnad totalt: 21163
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: