Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFOR008, 1872 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-09-15 Stoppdatum 2005-09-15
Mängd (ton): 8,21 Kostnad totalt: 8900
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: