Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFOR008, 1872 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-09-14 Stoppdatum 2006-09-14
Mängd (ton): 7,90 Kostnad totalt: 9022
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: