Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFOR008, 1872 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-09-14 Stoppdatum 2007-09-14
Mängd (ton): 7,59 Kostnad totalt: 8918
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: