Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFOR008, 1872 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-09-29 Stoppdatum 2008-09-29
Mängd (ton): 5,59 Kostnad totalt: 7359
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: