Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFOR015, 1875 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-10-01 Stoppdatum 2010-10-02
Mängd (ton): 3,98 Kostnad totalt: 5740
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: