Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHAB004, 1884 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-09-29 Stoppdatum 2010-09-29
Mängd (ton): 2,96 Kostnad totalt: 4262
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: