Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHAB007, 1887 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-16 Stoppdatum 2002-09-16
Mängd (ton): 25,40 Kostnad totalt: 23741
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: