Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHAB007, 1887 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-11-30 Stoppdatum 2004-11-30
Mängd (ton): 26,02 Kostnad totalt: 24537
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: