Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHAB007, 1887 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-12-09 Stoppdatum 2000-12-10
Mängd (ton): 25,00 Kostnad totalt: 18038
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: