Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHAB007, 1887 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-09-10 Stoppdatum 2006-09-10
Mängd (ton): 9,99 Kostnad totalt: 11409
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: