Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHAB007, 1887 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-10-02 Stoppdatum 2008-10-02
Mängd (ton): 9,88 Kostnad totalt: 13002
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: