Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHAB007, 1887 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-09-30 Stoppdatum 2009-09-30
Mängd (ton): 9,92 Kostnad totalt: 13769
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: