Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHAB007, 1887 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-09-28 Stoppdatum 2010-09-28
Mängd (ton): 10,16 Kostnad totalt: 14635
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: