Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHAB007, 1887 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-08-31 Stoppdatum 1998-09-01
Mängd (ton): 25,11 Kostnad totalt: 16874
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: