Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHAB010, 1890 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-10-24 Stoppdatum 2001-10-24
Mängd (ton): 19,80 Kostnad totalt: 17486
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <1,5 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: